top of page

Wijktheater


Het wijktheater. Talentontwikkeling in zijn puurste vorm. Een podium in de wijk en talent uit de buurt. Deze combinatie is een mooie opstap naar meer. Buurtbewoners maken op een laagdrempelige manier kennis met kunst & cultuur in de wijk en jong talent krijgt de kans zichzelf te laten zien!

Meggy presenteert regelmatig zo'n avond in opdracht van Buurtbinders en omarmt haar podiumgasten met woord en gebaar.

bottom of page