top of page

RUW


Een podium voor discussie en praktische initiatieven rond kennis, maatschappelijke, sociale en culturele innovatie. Dat hadden we nog niet in Den Bosch. Tot RUW.

Ongepolijst. Zo zien we de samenleving. Ze is nog niet af en kan beter. Daarom organiseert RUW het gesprek over de toekomst.

- Ruud Geven, programma maker RUW

Er schuift van alles in onze samenleving. Globalisering valt niet meer te negeren, Europa kraakt onder haar gewicht, Nederland zoekt naar eigenheid. En burgers nemen steeds vaker het initiatief. Of het nu gaat om ons onderwijs, democratie, voedsel, sociaal vangnet, consumptie, privacy, identiteit, geld, energie of zorg. Er hangt iets in de lucht. De vele burgercollectieven, activistische coöperaties en sociale ondernemingen laten zien dat er behoefte is aan vernieuwing. Burgers zijn mondiger dan voorheen en willen meepraten. Daar zijn goede redenen voor. De overheid láát immers het initiatief aan de samenleving. Diezelfde overheid tast tegelijkertijd af hoe ze burgers in hun veranderingszin tegemoet kan komen.

RUW schakelde Meggy in voor strategisch advies bij en ondersteuning in de communicatie rondom dit nieuwe project tijdens de opstart ervan.

bottom of page