top of page

Bosch Parade


Sinds 2010 levert Bosch Parade jaarlijks een hedendaagse stoet van kunstzinnige creaties die in de maand juni een route over Bossche wateren afleggen. Professionele makers – beeldende kunstenaars, vormgevers, componisten, regisseurs, choreografen etc. – putten inspiratie uit werk en gedachtegoed van Jheronimus Bosch en vertalen dat naar hun eigen idee. De creaties die daaruit ontstaan worden in samenwerking met amateurkunstbeoefenaars, verenigingen en enthousiaste vrijwilligers gerealiseerd.

Zoals je misschien op de FB-pagina al voorbij hebt zien komen is Meggy gevraagd bij Bosch Parade het team te komen versterken als coördinator marketing & communicatie. Komt goed uit: ze voelt zich als een vis in het water bij ondernemende types en in culturele projecten. Lysanne verzorgt alweer voor het tweede jaar de vrijwilligers coördinatie.

Het publiek kan de drijvende, peddelende en wadende optocht vanaf de oevers gadeslaan op donderdag 16, zaterdag 18 en zondag 19 juni 2016.

bottom of page