top of page

Bosch 500 Café


Al vanaf april 2014 leven we in 's-Hertogenbosch toe naar de grote manifestatie 'Welkom thuis, Jheronimus!'. Met die aanleiding vindt sindsdien iedere twee maanden het Bosch 500 Café plaats. Stichting Jheronimus Bosch 500 bedacht het Café om geïnteresseerden, betrokkenen die activiteiten organiseren èn mensen die dat van plan zijn op informele wijze en in gezellige setting regelmatig bij te praten over de voortgang van de manifestatie. Goed om elkaar in de drukte van alledag te blijven zien en spreken. Behalve ruimte voor presentaties is er dan ook tijd om elkaar te ontmoeten, ideeën uit te wisselen en te inspireren. Presentatie is in handen van Theo Verbruggen.

Van redactie tot productie en uitvoer; WY projectbureau is vanaf het begin betrokken bij dit project.

bottom of page