top of page

Ook een kunst


Samen kom je verder. Met dat motto ontstond in 2014 De Kunst van Brabant. Deze vereniging heeft tot doel invloed uit te oefenen op het kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant, van provincie en gemeenten, het volgen van kunst- en cultuurbeleid in Noord-Brabant. Zodat de voorwaarden voor kunst en cultuur worden verbeterd, het beleid beter aansluit op de praktijk van culturele instellingen en kunstenaars, het cultuurbeleid van provincie en gemeenten goed op elkaar wordt afgestemd en ook op landelijk niveau de stem van Noord-Brabant wordt gehoord.

Sinds 2015 is B*THERE festival ook lid van deze vereniging en schuift WY projectbureau uit die naam aan bij ledenvergaderingen en congressen. Door deze meetings bij te wonen doen we als young professionals natuurlijk niet alleen inzichten op die voor B*THERE festival van belang zijn, maar leren we in ook in bredere zin over deze wereld waarin beleid de hoofdrol speelt. Over hoe we ons ertoe moeten verhouden, waar we strategische keuzes kunnen maken en welke actualiteiten spelen.

Lees meer over De Kunst van Brabant.

Tags:

bottom of page